Sørlandsbadet tar treningsdelen ut fra selve hjemmesiden til www.sorlandsbadet.no og lager en webblogg.

Utfra aktivitetsnivået til SB Trening,  ønsket om å distribuere mer informasjon samt at dere brukere skal få mulighet til å kommentere og diskutere gjør vi nå endringer. Vi håper å skape en aktiv webblogg og ikke minst at vi ønsker å yte mer. 

Aktivitetsnivået er høyt på SB Trening - og stigende.Oppmøte er meget bra på våre program parallelt som vi har øket tjenestetilbudet. Ifjor startet vi med seniortrim og trening for 13-16 åringer. Nå ha vi øket på med aktivitet til musikk for seniorer, seniorsvømming og to nye treninger for barn. De minste 5-9 år  og videre 10-13 år. Da har vi inkludert alle. Glemmer ikke babysvømmingen her slik at aldersfordeling er komplett. Det har vært diskutert trening for mor (far) og barn men foreløpig ikke lykkes. Fra forrige semester mistet vi yoga, men hvis vi finner instruktør starter vi opp igjen.

Ifjor etablerte vi også Team Sørlandsbadet på sykkel. Dette prosjektet skapte mye engasjement og treningsglede blant våre medlemmer. Suksessen gjorde at vi kjører videre på sykkel samt har etablert løpeprosjekt. Vi sykler Color Line Setesdal Tour også til 2013 og løpeprosjektet har mål til Stavanger Marathon. Ikke å springe maraton men 10 km og halvmaraton er målene våre. Gruppen har alt begynt løpetreningene med fellestrening med intervall i Årnes bakken og sykkelgjengen treffes hver lørdag kl 0700 til 2-3 på sykkelsetet.

Vi ønsker å holde høyt trykk og fokus å få flere til å ta del i et mer aktivt liv. Dette gjelder også Team Sørlandsbadet der vi ønsker å få med folk som trener lite eller ingenting. Vår treningkalender gir mange ulike tilbud der det burde være mulig å finne noe som passer til alle. Vi har fokus på å skape positiv livsglede gjennom våre treninger, tilbud og prosjekter og et av målene med denne blogg er at nettopp du kan bidra til å utvikle vårt miljø - så skal vi jobbe med å at flest mulig skal bli hørt og at livsgleden står i førersetet.

Lykke til med treningen

London, 7 des 2012.
Atle Homme