Hei
Tenker å informere litt kort og vise til noen linker som kan vise dere hvordan dette med kjedekjøring på sykkel fungerer. Ettersom vår trening med Team Sørlandsbadet er i full gang.
IMG_1927.JPG

Teori før Lørdagens fellestrening.

Tips Kjedekjøring

  1. Ingen bremser med det menes at ingen "hogger" på bremsene, eller reiser seg brått opp, hold samme fart som den foran deg.
  2. Ikke vingle, hold bakhjulet til den foran, Er man litt utrygg holder man avstanden som man er trygge på.
  3. Høyre kjeden går litt raskere enn venstre, når du kommer først må du øke farten litt pga luftmotstanden. Pass på at du passerer den til venstre før du bytter side. Reduser farten litt og legg deg på bakhjulet til neste som legger seg til venstre. Farten mellom de to radene er ca 1-3 km/t
  4. Ikke se bakover, når sistemann legger seg til høyre, vil han/hun rope ditt navn. Når den personen passerer deg på høyre side, 'sklir' du over til høyre side, mens du øker farten, og legger deg tett på bakhjulet igjen.
  5. Ideelt skal en kjede se ut som en spydspiss, spiss i front for å minske luftmotstanden. Bred bak for at man lettere skal få fartsøkning og tid til å gå over i høyre kjede, dette er veldig viktig når kjeden går raskt.
  6. Kommunikasjon, både fremme og bak i rulla er veldig vikitg slik at vi alle oppnår en felles forståelse.
  7. Inntak av mat og drikke foregår bak i rulla.
  8. SIKKERHET, vil alltid være viktigst.

Et lag/rulle som sarmarbeider på best mulig måte, vil til en være tid være det sterkeste kortet vi har for å oppnå best mulig prestasjon. Alt kan sammenfattes med at vi skal alle kjøre best mulig for rytteren som ligger bak oss i rulla, hvis vi alle kjører etter dette prinsippet, vil alle få en så billig reise som mulig. Kjør jevnt!!!!

 

 

Link fra SK Rye som flere ganger har vunnet den store styrkeprøven Trondheim-Oslo. Dette laget er helt avhengig av en god rulle.

 

http://www.youtube.com/watch?v=N1lq1AK5alw

Sk Rye.jpg

 

Kortere filmer fra Team Jæren som årlig deltar på Colorlinetour og Styrkeprøven.

 

http://www.youtube.com/watch?v=OFPhfjzghWk

http://www.youtube.com/watch?v=5djJYZBF7xg

http://www.youtube.com/watch?v=doDdlUEi3Y8

 

Til slutt ønsker alle lykke til med seongen 2013 og husk SIKKERHETEN skal alltid stå som første prioritet.

 

Espen