Color Line Tour 2013

Da var Team Sørlandsbadet Color Line Tour 2013 over.

Det har vært en lang og krevende reise for de fleste deltakerne, men som til gjengjeld har gitt mye glede og ikke minst så har alle kommet i vesentlig bedre form i løpet av denne perioden. En av målsetningene til Team Sørlandsbadet er å være med på å bidra til økt aktivitet samtidig som vi vil gi av vår kompentanse og ressurser for å stimulere til videre utvikling hos hver enkelt.

 

Vi klarte i år vår målsetning som var å få alle deltakere som startet på kaien i Krs til Hovden på under 7 timer. Vi startet i to grupper med 14 min differanse og vi ble samlet til et lag på Evje, derfra og inn til mål var det en regel som gjaldt, "en for alle, alle for en". Vi skulle klare dette sammen og vi skulle bidra til å hjelpe hverandre på best mulig måte.

Vi startet i Krs med 45 mann og trillet i mål med 45 mann under 7 timer noe som vi synes er stor prestasjon. Det er også unik prestasjon ettersom vi er det eneste laget som fullfører samlet med hele laget, og i tillegg på en meget bra tid:)!!!

 

Vi har terpet og trent hele våren med fokus på teknikk og sikkerhet noe vi fikk betalt i form av ingen uhell og mye sparte krefter. En rulle som holdt farten etterfulgt av en sekk som lå på to rekker med fokus med å holde avstanden frem til hjulet foran la premissene for den gode slutttiden vår.

CLST 2013 219.JPG

 Leopard Trek?

 

Team Sørlandsbadet har også vært et prosjekt som har stor støtte i det lokale næringslivet, vi har hentet inn støtte i form av penger og tjenester som har gått utelukkende til hver enkelt deltaker og prosjektet i sin helhet. Et slikt prosjekt krever mye av mange, så uten støtten fra det lokale næringslivet ville vi hatt store utfordringer og ville vært svært kostbart. Så jeg starter med å takke alle våre sponsorer.

Lyngdal Karosseri    
     
Advokat Vigdis Hansen    
     
Visma    
     
Felleskjøpet    
     
Rosfjord Strandhotell    
     
Kiwi Rom    
     
Vic    
     
Lille Eigås Sport    
     
Kristiansen & Selmer-Olsen AS    
     
Lindland Maskin    
     
Lyngdal Inn    
     
Byggma/Fibo Trespo    
     
Alloc    
     
Sr-Bank    
     
Coca Cola    
     
Esso    
     
Sirdalsbuss    

 Iphone mars-mai 155.JPG

 Alle har fått sin plass på vår fine drakt:)!!!!

 

I tillegg kreves der et stort støtteapparat som kan hjelpe oss på selve rittdagen. Her hadde vi en vanvittig god hjelp fra, Per Willy Omland, Reidar Sakariassen, Peter Quint, Glenn Iversen, Ann Katrin Sivertsen, Gordon Dragland. Takk for den gode servicen oppover dalen.

 

Jeg Espen H, har vært prosjektansvarlig sammen men min gode venn Jan Åge Sakariassen, i tillegg til oss to har vi støttet oss til 3 andre som har gitt av seg selv og hjulpet oss gjennom dette slik at vi klarte målsetningen. Så våre tre andre kapteiner fortjener en stor TAKK. Stanley Møskeland, Børge Sundnes og Karl Martin Loga.

CLST 2013 534.JPG

 5 fornøyde kapteiner:)!!!

 

I tillegg vil jeg takke hele Team Sørlandsbadet for sin positivitet og for at hver enkelt har vært med å forme prosjektet og resultatet. Vi er strålende fornøyde og ser fremover mot nye prosjekter sammen med dere:)!!!

 

Den største takken må jeg personlig gi til min sjef ATLE HOMME som lar meg og dere få lov til å realisere slik prosjekter. Takker for den positiviteten du sprer blant dine ansatte og medlemmer:)!!!!!

CLST 2013 514.JPG

 Atle er storfornøyd med premien:)!!

 

I fare for å ha glemt noen vil jeg tilslutt takke alle sammen som har vært med å bidra på Team Sørlandsbadet Color Line Tour 2013. Uten alle dere vil dette vært umulig:)!!

 

Espen