Alle undersøkelser viser at Lister kommer dårligere ut enn resten av Sørlandet på levekår. I tillegg kommer Sørlandet dårligere ut enn resten av landet. Det skal vi gjøre noe med!!

I løpet av 3 år skal vi ha gjort noe merkbart. Vi skal sammen skape en bedre plass å bo og arbeide! Tiltak med forebyggende fokus på trivsel, aktivitet og helse. Vi skal «flytte» Lister på levekårskartet - blir du med?

Vi starter trivselskampanje med

  • 3 mulighter i uka til å velge aktivitet - lavterskel* med veileder
  • 1 foredrag pr halvår for alle, f eks kosthold
  • 1 åpen dag i Sørlandsbadet på kveldstid m/ familie i året.
  • 1 aktivitetsdag for alle med familie i året

* Denne aktiviteten er lavterskel og retter seg til de som ikke trener og må ha et «lite» puff. Samt at ukesamlingen skal være en sosial arena for å komme sammen å «bevege» seg. Best på TRIVSEL retter seg mot lav terskel, men partnerne vil nyte godt av andre fordeler for blant annet de som trener selvstendig også. Samtidig som vi fokuserer på arenaer som 2 store årlige fellesarrangementer

 

Målet vårt er å fokusere på trivsel, positivitet og «å komme sammen», både gjennom ukentlige aktiviteter men også 2 årlige familiedager med aktiviteter samt innlagte foredrag

Motivet er at disse tiltakene skal kunne gi effekter på blant annet sykefravær, effektivitet, helsetilstanden, positivitet til ansatt og bedrift - som påvirker TRIVSELS faktoren. Vi tror også at dette kan ha effekt på næringsutvikling og tilflytning. Alle faktorer bidrar til å endre levekårene i Lister.

Tilretteleggingen i dette prosjektet retter seg mot lavterskel, men vi kommer over tid til å tilby røykesluttskurs, «kom i gang  kurs på trening», prosjekter til de som er «selvgående» på trening, temauker m.m. 

Her vil partnere til Best på TRIVSEL få fordeler. Her vil vi holde dialogen slik at vi i felleskap kan «trykke» på de rette knappene.

Best på TRIVSEL partnere vil også få tilgang til prøvetimer på trening, dette for partnerne sine ansatte kan få testet ut Sørlandsbadet før de tegner årsabonnement.

Vi starter da med ett kick off - fellesarrangement i Sørlandsbadet en  søndag ettermiddag/ kveld. Selvsagt med hele familien.

Kontakt oss - og bli med på utfordringen!