Sørlandsbad løpet skal være med bidra til økt trivsel og aktivitet i Lyngdal. Vi skal markere oss som et arrangement som har fokus på familie og hvordan bli mer aktive sammen.

Løpeprosjekt Sørlandsbadet Løpet

Vi vil starte et løpe-prosjekt for de av dere som ønsker å gjennomføre en 5 eller 10 km på Sørlandsbadet Løpet. 

Vi har treningsprogrammer som er kvalitetssikret slik at hvis du holder deg til programmet så vil du ha gode forutsetninger til å klare ditt mål. Det vil kreve at du er motivert og at du følger programmet. Vi vil gi deg kunnskap, en plan, motivasjon og en tilhørighet til vårt prosjekt hvor du vil få oppfølging slik at du blir ivaretatt på en best mulig måte. Vi arrangerer fellestreninger, men for noen vil det kreve aktivitet og trening utover fellestreningene - alt etter ditt ambisjonsnivå. Er ambisjonen å kunne klare å løpe 5 eller 10 km uavhengig av tid så vil vi gjennom prosjektet også gi motivasjon og treningsgrunnlag for personlig mestring.

Vi vil også tilby dere en tilpasning på våre treningsprogram i h t ambisjoner. I tillegg vil vi dele prosjektet opp i to nivåer med å differensiere mellom de som ønsker å gjennomføre en 5 eller 10 Km samt de som ønsker et tids mål på en av distansene. Dette vil sikre at vi vil kunne ivareta alle målgrupper, og at hver enkelt får den individuelle oppfølgingen og tilpasningen som en har behov for.

Etter Sørlandsbadet Løpet vil vi hvis interesse fortsette med ett nytt prosjekt. Dette for de som vil prøve seg under f eks Farsund Maraton. Farsund Maraton tilbyr distanser på 5, 10, halvmaraton og full maraton. 

Vi tilbyr dere:

 • 10 fellesøkter hvor vi følger et program.
 • Løpeinstruktør på hver fellestrening, som sikrer deg oppfølging.
 • Deltakelse i Sørlandsbad Løpet.
 • Rabattert pris på Laktat testing. Pris 349,- (ordn pris kr 500,-)
 • Økt kunnskap på trening og løping.
 • Øvelser i forhold til skadeforebygging.
 • Er det interesse setter vi opp en fortsettelse på prosjektet frem mot Farsund Maraton.
 • FB gruppe.

Vi har totalt 20 plasser på dette prosjektet, kostnaden for å være med vil være 1.350,- for medl og kr 1.650,- for ikke medlemmer. Må være minimum 10 deltakere

Disse 20 deltakerne får tilbud om et alternativ P.T konsept som varer i 8 uker. Det er ikke et fullverdig P.T, men du får ett treningsopplegg som er tilpasset ditt ønske om ambisjon. 10 treningene vil foregå i felleskap

Du vil for denne prisen motta:

 • Treningsprogram og 10 treninger med instruktør
 • En t-shirt til å løpe i på Sørlandsbad løpet.
 • Gratis deltakelse på Sørlandsbad løpet. 

Første fellestrening og møte vil være Torsdag 13. Mars Kl 17.30 på Sørlandsbadet.

For mer info og påmelding til prosjektet.
Espen Hægeland951 31 704 / espen@sorlandsbadet.no