Team Sørlandsbadet har nå satt startskuddet for den kommende sykkelsesongen og vi ønsker flere med på laget vårt:)

Team Sørlandsbadet 2015

 

Team Sørlandsbadet sykkel har nå syklet 3 sesonger og vi ønsker å videreføre dette arbeidet og tilby dere en fjerde sesong som vil strekke seg inn i  2015. Vi ønsker å tilby dere enda bedre muligheter og ønsker å tilrettelegge for enda flere slik at vi kan bygge oss større og samles i et enda større fellesskap. Vi vil denne gangen tilby dere et fast og strukturert opplegg som strekker seg frem mot Krs-Hovden. På den måten vil vi gi dere veldig gode muligheter for økt utvikling på sykkelsete.

 

Vi ønsker også være for alle uansett nivå, dette er noe vi har hatt fokus på helt siden starten og dette er noe vi dette året vil ha enda mer fokus på. Vi ønsker at flere skal ta del i vårt fantastiske Team og vi ønsker at alle tidligere medlemmer vil være med å hjelpe oss med med å inkludere nye medlemmer og påvirke til å bygge opp om våre verdier.

 

Trening

 

Fellesskap

 

Troa

 

Vi ønsker  å legge til rette for 2 lag som har som målsetning å delta på Krs-Hovden. Dette vil være to lag som har ulike ambisjons nivå, men være inkludert i et fellesskap gjennom vinteren. Hva det eksakte tidmålet vil være, er litt tidlig å si og avhenger av deltakerantall, men vi har som mål å få satt sammen et 6 timers lag og 8 timers lag.

 

Vi vil denne gangen også tilby denne pakken til de som har en sykkelinteresse og men som ikke ønsker å være en del av Krs-hovden lagene, vi vil tilby alle et inkluderende treningsmiljø uavhengig av ditt mål.

 

 

 

Kontakt: espen@sorlandsbadet.no/95131704

Ved å ta kontakt vil du få ytterligere info og mer detaljer omkring prosjektet, hva vi kan tilby og  gjennomføringen av.

CLST 2013 534.JPG