Nytt Mor barn kurs starter opp 10. okt. Instruktør er Kristine Sikveland

Er du årskortmedlem på Sørlandsbadet så er prisen kr 400,- , for ikke medlemmer er prisen kr 690,-

 

 

Påmelding til vår resepsjon 38701300 eller post@sorlandsbadet.no