Sørlandsbadet ønsker deg/dere (bedrift, vennegjeng) velkommen til å være med på skape et treningfellesskap som skal motivere, inspirere og være godt forankret i sunne og gode verdier.

Sykkel og løpeprosjekt vil være to uavhengige prosjekter som vil ha forskjellige delmål og hovdemål. Men kunnskapen og ressurspersonene vil gå litt på tvers av prosjektene og det vil også være mulig å delta på begge prosjektene.

Begge prosjektene vil bygges opp rundt deltakelse og bredde, noe som er forenlig med de verdiene som vi har satt forutsetninger for prosjektene.

Verdier:

Trening:
Egne treninger for gruppene der det vil være fokus på kunnskap, kvalitet, råd og tips som skal være en del av den store planen som skal føre oss til det oppsatte målet.

Fellesskap:
Det å være en del av et større treningfellesskap vil motivere og inspirer hver enkelt til å ta nye steg. Vi vil være tilstede for at hver enkelt skal bli sett og bli ivaretatt på best mulig måte.

Troa:
Det å ha «TROA» på målet som vi skal nå, er en svært viktig del av det å være medlem av et TEAM, vi skal hjelpe og motivere hverandre til å ta nye steg og til nå delmålene underveis.

Har du lyst og tør å ta sjansen på å bli med vil vi hjelp deg til å få TROA og bidra med kunnskap og trening slik at du vil være best mulig rustet til prosjektets hovedmål

Lurer du på noe ta kontakt med prosjektansvarlig

Espen Hægeland, espen@sorlandsbadet.no / 951 31 704